Archiv

 

Vakcína proti salmonelovým infekcím prasat registrována (24. 10. 2019)

Vakcína proti salmonelovým infekcím prasat vyvinutá v rámci projektu NAZV QJ1210115 na oddělení Imunologie VÚVeL ve spolupráci s firmou Bioveta a. s. byla úspěšně registrována ve 13 zemích Evropské unie, ... více >

Vakcína proti salmonelovým infekcím prasat registrována (24. 10. 2019)

Vakcína proti salmonelovým infekcím prasat vyvinutá v rámci projektu NAZV QJ1210115 na oddělení Imunologie VÚVeL ve spolupráci s firmou Bioveta a. s. byla úspěšně registrována ve 13 zemích Evropské unie, včetně České republiky.

Unikátnost vakcíny spočívá v použití inaktivovaných antigenů, nehrozí tedy riziko přenosu vakcinačního kmene na další zvířata nebo člověka. Další velkou výhodou je vypracování diagnostické metody umožňující sérologické rozlišení vakcinovaných a infikovaných zvířat za použití patentovaných antigenů.

Vakcína je dostupná pod názvem Biosuis Salm u společností Bioveta a. s. k terénnímu použití.

 

 

Závěrečné oponentní řízení projektu NPU I OneHealth (24. 05. 2019)

Dne 21. 5. 2019 se v prostorách Velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnilo veřejné závěrečné oponentní řízení projektu podpořeného ... více >

Závěrečné oponentní řízení projektu NPU I OneHealth (24. 05. 2019)

Dne 21. 5. 2019 se v prostorách Velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnilo veřejné závěrečné oponentní řízení projektu podpořeného z Národního programu udržitelnosti I s názvem „Zdravé zvíře jako zdroj zdravé potraviny“ s akronymem „OneHealth“. Projekt byl financován v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 a dotace pokrývala cca 40 % uznatelných nákladů. Zbytek finančních prostředků musel být zajištěn ze státních či nestátních zdrojů financování. Realizace projektu byla rozdělena do tří oblastí:

 • Epidemiologie a patogeneze veterinárně významných nákaz a zoonóz
 • Vývoj a aplikace metod pro diagnostiku původců onemocnění a kontaminant potravních řetězců a prostředí
 • Metody tlumení, prevence a terapie veterinárně významných onemocnění a zoonóz

Výstupy a závěry projektu byly shrnuty ve výstižné prezentaci hlavního řešitele projektu MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. a poté posouzeny ze strany oponentní rady. Oponentní rada byla složena ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatele, zpravodaje projektu a zástupců vědecké veřejnosti.

Z prezentace, která vycházela ze závěrečné zprávy projektu, vyplynulo, že všechny prahové hodnoty úspěšné realizace projektu, naplánované počty publikačních i aplikovaných výstupů i další sledované parametry byly splněny a mnohé překročeny.

Dr. Faldyna ve své prezentaci poděkoval řešitelskému i administrativnímu kolektivu, který se podílel na realizaci aktivit projektu a ocenil výbornou komunikaci ze strany poskytovatele. K poděkování týmu za odvedenou práci se přidal také Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., statutární zástupce ústavu.

Oponentní rada ve svém závěrečném hodnocení konstatovala, že projekt dosáhl vynikajících výsledků a zároveň že byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory. Poskytovatel zároveň kladně hodnotil nadprůměrnou výši dofinancování projektu z neveřejných zdrojů.

Závěrem byli zástupci poskytovatele dr. Králíkem provedeni částí laboratorních prostor.

 

 

Plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (11. 03. 2019)

Dne 5. března 2019 proběhlo v budově Ministerstva zemědělství ČR plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd. Na zasedání vystoupil za ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda předsednictva, Ing. Hana Urbancová, ... více >

Plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (11. 03. 2019)

Dne 5. března 2019 proběhlo v budově Ministerstva zemědělství ČR plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd. Na zasedání vystoupil za ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda předsednictva, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., ředitelka, doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., předseda Vydavatelské rady. Mezi hosty na zasedání vystoupil např. Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství nebo Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR.

V rámci zasedání dochází také k předávání ocenění ČAZV.

Letos bylo toto ocenění za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru předáno mimo jiné také dvěma pracovníkům Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

- MVDr. Kamilu Kovařčíkovi, Ph.D. 

- MVDr. Martinu Faldynovi, Ph.D.

Oceněným gratulujeme!

 

Medica Veterinaria 2018 - ocenění (11. 03. 2019)

Dne 20. února 2019 proběhlo v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze pod záštitou rektora Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, prezidenta Komory veterinárních lékařů ČR a ústředního ... více >

Medica Veterinaria 2018 - ocenění (11. 03. 2019)

Dne 20. února 2019 proběhlo v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze pod záštitou rektora Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, prezidenta Komory veterinárních lékařů ČR a ústředního ředitele Státní veterinární správy slavnostní setkání předních osobností veterinární medicíny Medica Veterinaria 2018.

Organizátorem akce je společnost ProfiPress, s. r. o.

Při této příležitosti dochází každoročně k předávání ocenění za:

 • mimořádný přínos veterinárnímu lékařství
 • celoživotní přínos veterinárnímu lékařství
 • publikační činnost v časopisech Veterinářství a Veterinární klinika

Na tomto setkání byl MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. z oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. oceněn za mimořádný přínos v oblasti výzkumu a vývoje unikátní inaktivované vakcíny proti třem sérovarům salmonely, určené k imunizaci prasnic a ochraně sajících selat, a za vývoj sérologické metody umožňující odlišení infikovaných a imunizovaných zvířat.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci.

 
 

 

Zrinka Orešković úspěšně ukončila své doktorské studium (01. 12. 2018)

Zrinka Orešković, M.Sc. obhájila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity svou doktorskou práci s názvem   „Aspects of intradermal immunization on porcine model“.   Práce vznikla na oddělení imunologie Výzkumného ... více >

Zrinka Orešković úspěšně ukončila své doktorské studium (01. 12. 2018)

Zrinka Orešković, M.Sc. obhájila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity svou doktorskou práci s názvem
 
Aspects of intradermal immunization on porcine model“.
 
Práce vznikla na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. pod vedením MVDr. Martina Faldyny, Ph.D.
 
Gratulujeme k získání doktorského titulu!
 
 

 

Nikola Hulínová Štromerová úspěšně ukončila své doktorské studium (20. 11. 2018)

MVDr. Nikola Hulínová Štromerová obhájila na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno svou doktorskou práci s názvem „Immune responses of pigs to the Mycobacterium avium complex infection“. Práce vznikla na ... více >

Nikola Hulínová Štromerová úspěšně ukončila své doktorské studium (20. 11. 2018)

MVDr. Nikola Hulínová Štromerová obhájila na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno svou doktorskou práci s názvem
Immune responses of pigs to the Mycobacterium avium complex infection“.
Práce vznikla na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. pod vedením MVDr. Martina Faldyny, Ph.D.
 
Gratulujeme k získání doktorského titulu!
 
 

 

Studijní pobyt na oddělení imunologie (20. 11. 2018)

V září 2018 absolvovala na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. studijní pobyt pracovnice Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied MVDr. Terézia Mačák ... více >

Studijní pobyt na oddělení imunologie (20. 11. 2018)

V září 2018 absolvovala na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. studijní pobyt pracovnice Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied MVDr. Terézia Mačák Kubašková.
 
Cílem pobytu bylo zejména zvládnout základy vybraných laboratorních technik využitelných ke studiu funkcí imunitního systému zvířat, např. použití průtokového cytometru BD LSRFortessa, který byl pořízen díky projektu OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0006 Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně AdmireVet nebo buněčného sorteru BD FACSAria Fusion, který byl pořízen díky projektu CZ.1.05/2.1.00/19.0385 Rozvoj výzkumných kapacit Centra AdmireVet.
 
 

 

ČTPZ semináře (24. 08. 2018)

   Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na další sérii přednášek ČTPZ   Témata:   - Čtvrtek 20. 9. 2018 - ČTPZ mezinárodní seminář - Odstav selat v době pozinkové   ... více >

ČTPZ semináře (24. 08. 2018)

  

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na další sérii přednášek ČTPZ
 
Témata:
 
- Čtvrtek 20. 9. 2018 - ČTPZ mezinárodní seminář - Odstav selat v době pozinkové
 
- Úterý 25. 9. 2018 - ČTPZ I seminář - Výživa a zdraví telat
 
- Úterý 25. 9. 2018 - ČTPZ II seminář - Řízení zdraví dojeného skotu
 
 
 

 

Rozhovor pro TV Zemědělec (28. 05. 2018)

odkaz na rozhovor MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D., vedoucí oddělení Imunologie, poskytl rozhovor pro TV Zemědělec (Profi Press s.r.o.).   Tématem rozhovoru byly infekční choroby prasat a drůbeže, zejména ty, které jsou řešeny na odborných ... více >

Rozhovor pro TV Zemědělec (28. 05. 2018)

odkaz na rozhovor

MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D., vedoucí oddělení Imunologie, poskytl rozhovor pro TV Zemědělec (Profi Press s.r.o.).
 
Tématem rozhovoru byly infekční choroby prasat a drůbeže, zejména ty, které jsou řešeny na odborných odděleních VÚVeL.
 
Například:
 • infekce virem prasečího reprodukčního a respiračního syndromu 
 • problematika poodstavových průjmů selat vyvolaných enterotoxigenními kmeny Escherichia coli
 • salmonelových infekcí., atd.
Byly také prezentovány aktivity zaměřené na oblast manipulace se střevním mikrobiomem. Dr. Faldyna se vyjádřil také k šíření infekce afrického moru prasat v populaci divokých prasat s důrazem na význam biologické ochrany chovů prasat domácích.
 
V rozhovoru byl také komentován význam cílené a obezřetné aplikace antimikrobik v zemědělské produkci s cílem snížit výskyt kmenů, které jsou vůči této terapii odolné.
 
V neposlední řadě byl prezentován projekt Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně AdmireVet Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který měl pro VÚVeL velký význam nejen pro rozvoj infrastruktury ústavu, ale také v realizaci navazujících projektů základního a hlavně aplikovaného výzkumu.
 
 

 

Nabídka komercializace (nabídka služeb) (15. 05. 2018)

v souvislosti s výsledky dílčích projektů, které byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR. Název projektu Rozvoj systému podpory „Proof – of – concept“ na VÚVeL, číslo projektu TG03010038. Nabídky konkrétních ... více >

Nabídka komercializace (nabídka služeb) (15. 05. 2018)

v souvislosti s výsledky dílčích projektů, které byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR. Název projektu Rozvoj systému podpory „Proof – of – concept“ na VÚVeL, číslo projektu TG03010038.

Nabídky konkrétních výstupů jsou popsány v přiložených materiálech.


       

 

Diagnostická sada pro detekci protilátek proti gonadotropin-uvolňujícímu hormonu v séru prasat

Diagnostické soupravy (sety) na testování citlivosti / rezistence širokého spektra humánních aerobních bakteriálních patogenů k antibiotikům

 

Návštěva kolegů ze Srbska (23. 04. 2018)

Dne 19. 4. 2018 proběhla na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. návštěva kolegů ze Srbska, kterou organizovala srbská veterinární komora. Hlavním organizátorem byl dr. Miroslav Urosevic, ... více >

Návštěva kolegů ze Srbska (23. 04. 2018)

Dne 19. 4. 2018 proběhla na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. návštěva kolegů ze Srbska, kterou organizovala srbská veterinární komora.
Hlavním organizátorem byl dr. Miroslav Urosevic, ředitel Scientific Institute for Reproduction and Artificial Insemination, Temerin a zároveň představitel srbské veterinární komory při World Veterinary Association.
Mezi návštěvníky byli i kolegové ze Scientific Veterinary Institute, Novi Sad, se kterým měl VÚVeL již dříve podepsanou dohodu o výzkumné a technologické spolupráci.
Cílem návštěvy bylo představení role VÚVeL v kontextu veterinární služby v ČR a jeho role v kontrole infekčních chorob hospodářských a volně žijících zvířat. Současně byla představena infrastruktura vybudovaná díky projektům operačních programů – Centrum pro pokročilou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Admirevet a projektu Farmakologie, Imunoteraie a (nano)Toxikologie FIT.
 

 

Studijní pobyt na oddělení imunologie v rámci projektu COST Action FA1401 PiGutNet (28. 03. 2018)

Na přelomu února a března 2018 absolvovaly na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. studijní pobyt dvě pracovnice Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie ... více >

Studijní pobyt na oddělení imunologie v rámci projektu COST Action FA1401 PiGutNet (28. 03. 2018)

Na přelomu února a března 2018 absolvovaly na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. studijní pobyt dvě pracovnice Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied – MVDr. Ľubomíra Grešáková, Ph.D. a Mgr. Dominika Mravčáková. Cílem pobytu bylo zejména zvládnout základy vybraných laboratorních technik využitelných ke studiu funkcí imunitního systému zvířat, např. měření transepiteliální elektrické rezistence nebo použití průtokového cytometru BD LSRFortessa, který byl pořízen díky projektu OP VaVpI Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně AdmireVet.

Pobyt byl uskutečněn díky podpoře v rámci programu tzv. short-term scientific missions, které jsou financované z projektu COST Action FA1401 „European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs - PiGutNet“.

 

 

Studijní pobyt na oddělení imunologie v rámci programu IAESTE (20. 11. 2017)

V období srpen až listopad 2017 absolvoval studijní pobyt na oddělení imunologie Hon Van Phan. Tento pobyt byl realizován díky spolupráci s organizací IAESTE. Hon Van Phan z Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry se za dobu pobytu učil ... více >

Studijní pobyt na oddělení imunologie v rámci programu IAESTE (20. 11. 2017)

V období srpen až listopad 2017 absolvoval studijní pobyt na oddělení imunologie Hon Van Phan.

Tento pobyt byl realizován díky spolupráci s organizací IAESTE.

Hon Van Phan z Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry se za dobu pobytu učil základům práce v molekulárně-biologické laboratoři, která byla vybavena díky projektu OP VaVpI Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně AdmireVet.

 
 

 

Blahopřání k ukončení doktorského studia (02. 11. 2017)

Mgr. Lenka Kavanová obhájila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity svou doktorskou práci s názvem „Immunology and Etiology of Infectious Diseases of Porcine Respiratory Tract“. Práce vznikla díky spolupráci mezi ... více >

Blahopřání k ukončení doktorského studia (02. 11. 2017)

Mgr. Lenka Kavanová obhájila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity svou doktorskou práci s názvem

Immunology and Etiology of Infectious Diseases of Porcine Respiratory Tract“.

Práce vznikla díky spolupráci mezi oddělením imunologie (MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.) a oddělením virologie (RNDr. Jiří Salát, Ph.D.) Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Gratulujeme k získání doktorského titulu!

 
 

 

Blahopřání k ukončení doktorského studia (02. 11. 2017)

MVDr. Alena Navrátilová (roz. Osvaldová) obhájila na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno svou doktorskou práci s názvem „Immunology of Salmonella infections in pigs“. Práce vznikla na oddělení imunologie ... více >

Blahopřání k ukončení doktorského studia (02. 11. 2017)

MVDr. Alena Navrátilová (roz. Osvaldová) obhájila na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno svou doktorskou práci s názvem

Immunology of Salmonella infections in pigs“.

Práce vznikla na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. pod vedením MVDr. Jána Matiašovice, Ph.D.

Gratulujeme k získání doktorského titulu!

 
 

 

19. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (26. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na seminář  Aktuality ve zdraví končetin a paznehtů dojnic a následný workshop - Úprava paznehtů a ošetření nemocí prstu   Místo: Administrativní ... více >

19. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (26. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na seminář 

Aktuality ve zdraví končetin a paznehtů dojnic a následný workshop - Úprava paznehtů a ošetření nemocí prstu
 
Místo:
Administrativní budova Zemědělského družstva Nové Město na Moravě, družstvo,
Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě
Datum: čtvrtek 19. října 2017
Čas: 8:30 hodin
 
 
 

 

03. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (15. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na seminář  Tvorba specifické aktivní imunity prasat vůči infekcím a následný workshop Vakcinační strategie v chovech prasat.   Místo: velká zasedací ... více >

03. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (15. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na seminář 

Tvorba specifické aktivní imunity prasat vůči infekcím a následný workshop Vakcinační strategie v chovech prasat.
 
Místo: velká zasedací místnost VÚVeL Brno
Datum: úterý 3. října 2017
Čas: 10:00 hodin
 
 
 

 

16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology (10. 07. 2017)

Zrinka Orešković from Immunology Department participated on the “16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology” held in Paris from June 19th till June 21st in Paris, France.   Conference itself was attended by numerous renowned researchers in the field of vaccinology ... více >

16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology (10. 07. 2017)

Zrinka Orešković from Immunology Department participated on the “16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology” held in Paris from June 19th till June 21st in Paris, France.
 
Conference itself was attended by numerous renowned researchers in the field of vaccinology and covered the field in whole – from basic immunology to biochemical pathways behind antigen presentation and covered both human and veterinary achievements in the field.
 
Zrinka was one of three Ph.D. students who received the recognition for their work.
 

 

Vědci z VÚVeL ve spolupráci se společností Bioveta, a. s. získali 2. místo v soutěži Nejlepší spolupráce roku 2017 (09. 06. 2017)

Dne 30. května 2017 se v Praze uskutečnilo předání cen v 6. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku.   Odborná porota vyhodnotila jako nejúspěšnější projekty z oblasti: nanotechnologií veterinární ... více >

Vědci z VÚVeL ve spolupráci se společností Bioveta, a. s. získali 2. místo v soutěži Nejlepší spolupráce roku 2017 (09. 06. 2017)

Dne 30. května 2017 se v Praze uskutečnilo předání cen v 6. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku.
 
Odborná porota vyhodnotila jako nejúspěšnější projekty z oblasti:
 • nanotechnologií
 • veterinární medicíny
 • zemědělské výroby
Cenu za 2. místo si mohli převzít vědecký pracovník z VÚVeL Jan Matašovic a Jiří Nepeřený, který zastupoval společnost Bioveta, a. s. za spolupráci v projektu realizovaného v rámci programu Národní agentury pro zemědělský výzkum:
 
Hlavním výsledkem projektu je vakcína snižující vnímavost sajících selat prasnic vůči infekcím Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby a Salmonella Infantis.
 
Tato vakcína je světově unikátní, žádná podobná vakcína není dosud v žádné zemi registrována. Uvedené tři typy salmonel jsou nejčastějšími v chovech prasat ve střední a západní Evropě a představují riziko pro konzumenty vepřového masa.
Soutěž Nejlepší spolupráce roku organizují:
Spoluorganizátorem je Technologická agentura ČR.
 
Záštitu nad 6. ročníkem převzali:
Partnery projektu jsou:
Akci dále podpořili:

Gratulujeme oceněným

 
Více informací o předání cen a výsledcích soutěže naleznete v přiloženém přehledu tiskových zpráv.
 
 

 

Čestné uznání za přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru (31. 05. 2017)

Dne 16. května 2017 se uskutečnilo zasedání Rady České akademie zemědělských věd ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7. Rady ČAZV se kromě členů Rady zúčastnili:  ministr zemědělství Ing. Marian ... více >

Čestné uznání za přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru (31. 05. 2017)

Dne 16. května 2017 se uskutečnilo zasedání Rady České akademie zemědělských věd ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7.
Rady ČAZV se kromě členů Rady zúčastnili: 
 • ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka 
 • poradce prezidenta AK ČR Ing. Jan Záhorka 
 • ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
Ing. Jurečka ve svém vystoupení podpořil činnost vědecké obce v rezortu zemědělství s důrazem na posílení vzájemné vazby mezi výzkumnými pracovišti a hospodářskou praxí. Současně upozornil, že právě tato vazba je v důsledku nízké informovanosti slabá a často opomíjená. Stejně tak je třeba se aktivně zapojit do přípravy nové agrární politiky v rámci EU tak, aby tato zohledňovala i potřeby ČR.
Na závěr setkání byli vybraní členové Akademie oceněni plaketou ČAZV a čestným uznáním za přínos k rozvoji vědy a výzkumu v daném oboru a za dlouhodobou práci v rámci ČAZV.
Za VÚVeL si toto významné ocenění mohl převzít MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru.