Laboratoře

Národní referenční laboratoř pro oblast E. coli - laboratoř Koliinfekce

OIE Referenční laboratoř pro paratuberkulózu

OIE Referenční laboratoř pro aviární tuberkulózu

Laboratoř buněčné imunologie a průtokové cytometrie

Laboratoř sérologie

Laboratoř molekulární biologie

Laboratoř histologie

Laboratoř pro práci s radionuklidy

Laboratoř pro přípravu monoklonálních protilátek

Laboratoř mikrobiologie

Laboratoř proteomiky