Ústav má povolení provádět experimenty s využitím geneticky modifikovaných organismů (22. 08. 2016)

Ústav má povolení provádět experimenty s využitím geneticky modifikovaných organismů a zacházet s vysoce nebezpečnými biologickými agens a toxiny. ... více >

Ústav má povolení provádět experimenty s využitím geneticky modifikovaných organismů (22. 08. 2016)

Ústav má povolení provádět experimenty s využitím geneticky modifikovaných organismů a zacházet s vysoce nebezpečnými biologickými agens a toxiny.

Moderní experimentální zařízení pro chov zvířat včetně technologie umožňující provádět experimenty v režimu technického zabezpečení na úrovni BSL3 (02. 08. 2016)

Toto zařízení má akreditaci pro použití všech zvířecích druhů, od hlodavců a zajícovců přes prasata přežvýkavce a ptáky až po ryby. Zařízení pro sonografii a rentgenové vyšetření, ale také zařízení umožňující detekovat fluorescenci, luminiscenci a radiaci v kontextu rentgenového vyšetření na živých objektech. ... více >

Moderní experimentální zařízení pro chov zvířat včetně technologie umožňující provádět experimenty v režimu technického zabezpečení na úrovni BSL3 (02. 08. 2016)

Toto zařízení má akreditaci pro použití všech zvířecích druhů, od hlodavců a zajícovců přes prasata přežvýkavce a ptáky až po ryby. Zařízení pro sonografii a rentgenové vyšetření, ale také zařízení umožňující detekovat fluorescenci, luminiscenci a radiaci v kontextu rentgenového vyšetření na živých objektech.

Technologie a vybavení (11. 07. 2016)

Dobře vybavené laboratoře umožňující realizaci infekčních i neinfekčních prací. Nejdůležitější vybavení zahrnuje: laboratoře pro identifikaci a kvantifikaci proteinů na bázi hmotnostní spektormetrie nebo pomocí imunotechnik; laboratoře pro mikroskopování umožňující využití ... více >

Technologie a vybavení (11. 07. 2016)

Dobře vybavené laboratoře umožňující realizaci infekčních i neinfekčních prací. Nejdůležitější vybavení zahrnuje:

  • laboratoře pro identifikaci a kvantifikaci proteinů na bázi hmotnostní spektormetrie nebo pomocí imunotechnik;
  • laboratoře pro mikroskopování umožňující využití skenovacího elektronového mikroskopu nebo invertovaného epifluorescenčního mikroskopu pro sledování živých buněk;
  • laboratoř průtokové cytometrie umožňující nejenom víceparametrickou analýzu, ale také buněčné třídění;
  • laboratoře pro molekulárně-biologické metody;
  • laboratoře pro produkci monoklonálních nebo polyklonálních protilátek.

Společný výzkum (01. 07. 2016)

Studie infekčních onemocnění hospodářských zvířat včetně vývoje živých nebo rekombinantních vakcín. Vývoj programů kontroly ekonomicky závažných onemocnění hospodářských zvířat. Studie molekulární epidemiologie zoonóz. Studie přítomnosti a mechanismů rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám. Studie kontaminace potravního řetězce infekčními agens. ... více >

Společný výzkum (01. 07. 2016)

  • Studie infekčních onemocnění hospodářských zvířat včetně vývoje živých nebo rekombinantních vakcín.
  • Vývoj programů kontroly ekonomicky závažných onemocnění hospodářských zvířat.
  • Studie molekulární epidemiologie zoonóz.
  • Studie přítomnosti a mechanismů rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám.
  • Studie kontaminace potravního řetězce infekčními agens.

Laboratorní rozbory a analýzy (30. 06. 2016)

Kompletní laboratorní analýzy potřebné pro provádění in vivo a in vitro experimentů. ... více >

Laboratorní rozbory a analýzy (30. 06. 2016)

Kompletní laboratorní analýzy potřebné pro provádění in vivo a in vitro experimentů.

In vitro experimenty (29. 06. 2016)

Použití různých in vitro modelů, včetně práce s primárními a permanentními buněčnými liniemi a transwell technologie. ... více >

In vitro experimenty (29. 06. 2016)

Použití různých in vitro modelů, včetně práce s primárními a permanentními buněčnými liniemi a transwell technologie.

Zvířecí modely (16. 06. 2016)

Použití různých infekčních a neinfekčních zvířecích modelů, vč. bezmikrobních selat získaných císařským řezem. ... více >

Zvířecí modely (16. 06. 2016)

Použití různých infekčních a neinfekčních zvířecích modelů, vč. bezmikrobních selat získaných císařským řezem.

Pre-klinické testy (15. 06. 2016)

Nezávislý zkušební stanoviště pro posouzení účinnosti vyvinutých produktů pro aktivní i pasivní imunostimulaci hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech. Nezávislý zkušební stanoviště pro posouzení účinnosti doplňkových látek nebo léčebných protokolů pro hospodářská zvířata. ... více >

Pre-klinické testy (15. 06. 2016)

Nezávislý zkušební stanoviště pro posouzení účinnosti vyvinutých produktů pro aktivní i pasivní imunostimulaci hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech. Nezávislý zkušební stanoviště pro posouzení účinnosti doplňkových látek nebo léčebných protokolů pro hospodářská zvířata.

VÚVeL hledá partnery pro společný výzkum, výzkum na zakázku a pro další odborné činnosti v oblasti veterinární medicíny (15. 03. 2016)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti veterinární medicíny s významným podílem aplikovaného výzkumu. Svým zaměřením pokrývá širokou oblast preklinických oborů veterinární ... více >

VÚVeL hledá partnery pro společný výzkum, výzkum na zakázku a pro další odborné činnosti v oblasti veterinární medicíny (15. 03. 2016)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti veterinární medicíny s významným podílem aplikovaného výzkumu. Svým zaměřením pokrývá širokou oblast preklinických oborů veterinární medicíny s průnikem do medicíny humánní, ekologie a dalších oborů zemědělských a biomedicínských věd.