VÝZKUMNÉ PROGRAMY

 

Vakcíny a prevence

  • Studium interakce hostitel – patogen
  • Vývoj a testování živých a inaktivovaných vakcín
  • Testování vhodných vakcinačních schémat
  • Exprese a purifikace proteinových antigenu
  • Alternativní přístupy k ochraně zdraví zvířat

 

Veterinární epidemiologie a  diagnostika

  • Vývoj a aplikace diagnostických souprav
  • Studium a monitoring epidemiologie
  • Vývoj a realizace programů tlumení a pre-vence nemocí zvířat