Archive

 

A vaccine against Salmonella infections in pigs was registered (24. 10. 2019)

A vaccine against Salmonella infections in pigs developed under the project NAZV QJ1210115 at the Department of Immunology of the VRI in cooperation with Bioveta a. s. was successfully registered in 13 countries of the European Union, including the Czech Republic. The uniqueness of the vaccine lies ... více >

A vaccine against Salmonella infections in pigs was registered (24. 10. 2019)

A vaccine against Salmonella infections in pigs developed under the project NAZV QJ1210115 at the Department of Immunology of the VRI in cooperation with Bioveta a. s. was successfully registered in 13 countries of the European Union, including the Czech Republic.

The uniqueness of the vaccine lies in the use of inactivated antigens, so there is no risk of transferring the vaccine strain to other animals or humans. Another major advantage is the development of a diagnostic method allowing serological differentiation of vaccinated and infected animals using patented antigens.

The vaccine is available under the name  Biosuis Salm in Bioveta a. s. for field application.

 

 

Závěrečné oponentní řízení projektu NPU I OneHealth (24. 05. 2019)

Dne 21. 5. 2019 se v prostorách Velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnilo veřejné závěrečné oponentní řízení projektu podpořeného ... více >

Závěrečné oponentní řízení projektu NPU I OneHealth (24. 05. 2019)

Dne 21. 5. 2019 se v prostorách Velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnilo veřejné závěrečné oponentní řízení projektu podpořeného z Národního programu udržitelnosti I s názvem „Zdravé zvíře jako zdroj zdravé potraviny“ s akronymem „OneHealth“. Projekt byl financován v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 a dotace pokrývala cca 40 % uznatelných nákladů. Zbytek finančních prostředků musel být zajištěn ze státních či nestátních zdrojů financování. Realizace projektu byla rozdělena do tří oblastí:

 • Epidemiologie a patogeneze veterinárně významných nákaz a zoonóz
 • Vývoj a aplikace metod pro diagnostiku původců onemocnění a kontaminant potravních řetězců a prostředí
 • Metody tlumení, prevence a terapie veterinárně významných onemocnění a zoonóz

Výstupy a závěry projektu byly shrnuty ve výstižné prezentaci hlavního řešitele projektu MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. a poté posouzeny ze strany oponentní rady. Oponentní rada byla složena ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatele, zpravodaje projektu a zástupců vědecké veřejnosti.

Z prezentace, která vycházela ze závěrečné zprávy projektu, vyplynulo, že všechny prahové hodnoty úspěšné realizace projektu, naplánované počty publikačních i aplikovaných výstupů i další sledované parametry byly splněny a mnohé překročeny.

Dr. Faldyna ve své prezentaci poděkoval řešitelskému i administrativnímu kolektivu, který se podílel na realizaci aktivit projektu a ocenil výbornou komunikaci ze strany poskytovatele. K poděkování týmu za odvedenou práci se přidal také Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., statutární zástupce ústavu.

Oponentní rada ve svém závěrečném hodnocení konstatovala, že projekt dosáhl vynikajících výsledků a zároveň že byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory. Poskytovatel zároveň kladně hodnotil nadprůměrnou výši dofinancování projektu z neveřejných zdrojů.

Závěrem byli zástupci poskytovatele dr. Králíkem provedeni částí laboratorních prostor.

 

 

Plenary session of the Czech Academy of Agricultural Sciences (CAAS) (11. 03. 2019)

On 5 March 2019, the plenary session of the Czech Academy of Agricultural Sciences took place in the building of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The address in the meeting was given by the following CAAS representatives: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Chairman of the Board, Ing. ... více >

Plenary session of the Czech Academy of Agricultural Sciences (CAAS) (11. 03. 2019)

On 5 March 2019, the plenary session of the Czech Academy of Agricultural Sciences took place in the building of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The address in the meeting was given by the following CAAS representatives: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Chairman of the Board, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Director, and Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., Chairman of the Publishing Council. The following guests, among others, addressed the gathering: Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., Deputy Minister of Agriculture, and Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., President of the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

Awards are usually presented in the CAAS sessions.

This year, two scientists from the Veterinary Research Institute were given the award for extraordinary contribution to the development of science and research in the agrarian sector:

- MVDr. Kamilu Kovařčíkovi, Ph.D. 

- MVDr. Martinu Faldynovi, Ph.D.

Congratulations on receiving the award!

 

Medica Veterinaria 2018 Award (11. 03. 2019)

On February 20, 2019, a celebratory meeting of outstanding personalities of veterinary medicine “Medica Veterinaria 2018” took place in the Baroque refectory in the monastery of St. Giles in Prague under the auspices of the Chancellor of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences ... více >

Medica Veterinaria 2018 Award (11. 03. 2019)

On February 20, 2019, a celebratory meeting of outstanding personalities of veterinary medicineMedica Veterinaria 2018” took place in the Baroque refectory in the monastery of St. Giles in Prague under the auspices of the Chancellor of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, President of the Chamber of Veterinary Surgeons of the Czech Republic and Director General of the State Veterinary Administration.
 

The meeting was organized by the Profi Press Publishing House.

On this occasion, the prizes are annually awarded for:

 • extraordinary contributions to veterinary medicine
 • lifetime contributions to veterinary medicine
 • professional papers in the journals Veterinářství or Veterinární klinika

In the meeting, MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. from the Department of Immunology of the Veterinary Research Institute was awarded for extraordinary contribution in the field of research and development of a unique inactivated vaccine against three Salmonella serovars, intended for immunization of sows and protection of suckling piglets, and for the development of a serological method allowing the differentiation between infected and immunized animals.


We extend out congratulations to Dr. Matiašovic and wish him every success in future work!
 
 

 

Zrinka Orešković successfully finished her Ph.D. study (01. 12. 2018)

Zrinka Orešković defended her doctoral thesis entitled   „Aspects of intradermal immunization on porcine model“   at Faculty of Science, Masaryk University. The thesis were prepared at Department of Immunology of Veterinary Research Institute under supervision of MVDr. ... více >

Zrinka Orešković successfully finished her Ph.D. study (01. 12. 2018)

Zrinka Orešković defended her doctoral thesis entitled
 
Aspects of intradermal immunization on porcine model
 
at Faculty of Science, Masaryk University. The thesis were prepared at Department of Immunology of Veterinary Research Institute under supervision of MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
 
Congratulations on receiving the doctoral degree!
 
 

 

Nikola Hulínová Štromerová successfully finished her Ph.D. study (20. 11. 2018)

MVDr. Nikola Hulínová Štromerová defended her doctoral thesis entitled „Immune responses of pigs to the Mycobacterium avium complex infection“ at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. The thesis were prepared at Department of Immunology of ... více >

Nikola Hulínová Štromerová successfully finished her Ph.D. study (20. 11. 2018)

MVDr. Nikola Hulínová Štromerová defended her doctoral thesis entitled
Immune responses of pigs to the Mycobacterium avium complex infection“ at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno.
The thesis were prepared at Department of Immunology of Veterinary Research Institute under supervision of MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
 
Congratulations on receiving the doctoral degree!
 
 

 

Study stay at the Department of Immunology (20. 11. 2018)

On September 2018, employee of the Institute of Parasitology of the Slovak Academy of Sciences MVDr. Terézia Mačák Kubašková participated in a study stay at the VRI´s Department of Immunology.   The aim of the stay was mainly to master the basics of selected laboratory ... více >

Study stay at the Department of Immunology (20. 11. 2018)

On September 2018, employee of the Institute of Parasitology of the Slovak Academy of Sciences MVDr. Terézia Mačák Kubašková participated in a study stay at the VRI´s Department of Immunology.
 
The aim of the stay was mainly to master the basics of selected laboratory techniques related to study the functions of the immune system of animals, e.g. the use of flow cytometer BD LSRFortessa, acquired by courtesy of the OP R&DI project CZ.1.05/2.1.00/01.0006 Center for Advanced Microbiology and Immunology in Veterinary Medicine AdmireVet, or the cell sorter BD FACSAria Fusion, which was acquired through the project CZ.1.05/2.1.00/19.0385 Development of AdmireVet Research Capacities.
 
 

 

ČTPZ semináře (24. 08. 2018)

   Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na další sérii přednášek ČTPZ   Témata:   - Čtvrtek 20. 9. 2018 - ČTPZ mezinárodní seminář - Odstav selat v době pozinkové   ... více >

ČTPZ semináře (24. 08. 2018)

  

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na další sérii přednášek ČTPZ
 
Témata:
 
- Čtvrtek 20. 9. 2018 - ČTPZ mezinárodní seminář - Odstav selat v době pozinkové
 
- Úterý 25. 9. 2018 - ČTPZ I seminář - Výživa a zdraví telat
 
- Úterý 25. 9. 2018 - ČTPZ II seminář - Řízení zdraví dojeného skotu
 
 
 

 

Head of the Department of Immunology, gave an interview for TV Zemědělec (28. 05. 2018)

link to the interview (Czech language only) MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D., Head of the Department of Immunology, gave an interview for TV Zemědělec (Profi Press s.r.o.). The topic of the interview was infectious diseases of pigs and poultry, especially those investigated at the VRI's specialized ... více >

Head of the Department of Immunology, gave an interview for TV Zemědělec (28. 05. 2018)

link to the interview
(Czech language only)

MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D., Head of the Department of Immunology, gave an interview for TV Zemědělec (Profi Press s.r.o.).

The topic of the interview was infectious diseases of pigs and poultry, especially those investigated at the VRI's specialized departments.

For example:
 • Infection with the pig reproductive and respiratory syndrome virus
 • Post-weaning diarrhoea of pigs induced by enterotoxigenic strains of Escherichia coli
 • Salmonella infections, etc. 
Activities focused on manipulating the gut microbiota were also presented. Furthermore, Dr. Faldyna gave his opinion on the spread of African swine fever virus infection in wild boar populations, emphasizing the importance of biological protection for domestic pigs.

In the interview, he also commented on the importance of targeted and prudent use of antimicrobials in agricultural production to reduce the prevalence of strains resistant to this therapy.

Finally, he presented the project entitled the Centre for Advanced Microbiology and Immunology in Veterinary Medicine AdmireVet under the Operational Programme Research, Development and Innovation, which was of great importance to the VRI, not only for the development of the Institute's infrastructure, but also for the implementation of follow-up projects dealing with basic and especially applied research.
 
 

 

Nabídka komercializace (nabídka služeb) (15. 05. 2018)

v souvislosti s výsledky dílčích projektů, které byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR. Název projektu Rozvoj systému podpory „Proof – of – concept“ na VÚVeL, číslo projektu TG03010038. Nabídky konkrétních ... více >

Nabídka komercializace (nabídka služeb) (15. 05. 2018)

v souvislosti s výsledky dílčích projektů, které byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR. Název projektu Rozvoj systému podpory „Proof – of – concept“ na VÚVeL, číslo projektu TG03010038.

Nabídky konkrétních výstupů jsou popsány v přiložených materiálech.


       

 

Diagnostická sada pro detekci protilátek proti gonadotropin-uvolňujícímu hormonu v séru prasat

Diagnostické soupravy (sety) na testování citlivosti / rezistence širokého spektra humánních aerobních bakteriálních patogenů k antibiotikům

 

Colleagues from Serbia visited the VRI (23. 04. 2018)

On 19 April 2018, colleagues from Serbia visited the Veterinary Research Institute. The visit was organized by the Veterinary Chamber of Serbia. The main organizer was Dr. Miroslav Urosevic, Director of the Scientific Institute for Reproduction and Artificial Insemination of Domestic Animals, Temerin ... více >

Colleagues from Serbia visited the VRI (23. 04. 2018)

On 19 April 2018, colleagues from Serbia visited the Veterinary Research Institute. The visit was organized by the Veterinary Chamber of Serbia.
The main organizer was Dr. Miroslav Urosevic, Director of the Scientific Institute for Reproduction and Artificial Insemination of Domestic Animals, Temerin and Representative of the Veterinary Chamber of Serbia at the World Veterinary Association.
Among the visitors, there were also colleagues from the Scientific Veterinary Institute Novi Sad with whom the VRI had previously signed an agreement on research and technological cooperation. The aim of the visit was to present the VRI's role in the context of veterinary service in the Czech Republic and its role in the control of infectious diseases of farm animals and wild-living animals. Furthermore, the infrastructure built under the following projects included in Operational Programmes was presented: Centre for Advanced Microbiology and Immunology in Veterinary Medicine (AdmireVet) and Pharmacology, Immunotherapy and nanoToxicology (FIT).
 

 

Study stay at the Department of Immunology under the PiGutNet COST Action FA1401 project (28. 03. 2018)

During February and March 2018, two employees of the Institute of Animal Physiology of the Slovak Academy of Sciences – MVDr. Ľubomíra Grešáková, Ph.D. and Mgr. Dominika Mravčáková, participated in a study stay at the VRI's Department of Immunology. ... více >

Study stay at the Department of Immunology under the PiGutNet COST Action FA1401 project (28. 03. 2018)

During February and March 2018, two employees of the Institute of Animal Physiology of the Slovak Academy of Sciences – MVDr. Ľubomíra Grešáková, Ph.D. and Mgr. Dominika Mravčáková, participated in a study stay at the VRI's Department of Immunology. The aim of the stay was to master the basic essentials of selected laboratory techniques related to the study of animal immune system functions, e.g. measurement of transepithelial electrical resistance and the use of flow cytometer BD LSRFortessa, acquired by courtesy of the OP R&DI project Centre for Advanced Microbiology and Immunology in Veterinary Medicine known as "AdmireVet".

The stay was made possible by the support of the programme "Short-term Scientific Missions" funded from the project COST Action FA1401 "European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs - PiGutNet".

 

 

A Study Visit at the Department of Immunology under the IAESTE Programme (20. 11. 2017)

From August to November 2017, Hon Van Phan completed a study visit at the Department of Immunology under the IAESTE programme. During the stay, Hon Van Phan from the Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry learnt a basic of work in molecular-biological laboratory acquired thanks to the OP ... více >

A Study Visit at the Department of Immunology under the IAESTE Programme (20. 11. 2017)

From August to November 2017, Hon Van Phan completed a study visit at the Department of Immunology under the IAESTE programme.

During the stay, Hon Van Phan from the Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry learnt a basic of work in molecular-biological laboratory acquired thanks to the OP R&D&I project Centre for Advanced Microbiology and Immunology in Veterinary Medicine (AdmireVet).

 
 

 

Congratulating Announcement of Doctoral Degree Award (02. 11. 2017)

Mgr. Lenka Kavanová defended her doctoral thesis entitled „Immunology and Etiology of Infectious Diseases of Porcine Respiratory Tract“ at Faculty of Science, Masaryk University. The thesis were prepared thanks to collaboration between Department of Immunology (MVDr. Martin Faldyna, ... více >

Congratulating Announcement of Doctoral Degree Award (02. 11. 2017)

Mgr. Lenka Kavanová defended her doctoral thesis entitled

Immunology and Etiology of Infectious Diseases of Porcine Respiratory Tract“ at Faculty of Science, Masaryk University.

The thesis were prepared thanks to collaboration between Department of Immunology (MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.) and Department of Virology (RNDr. Jiří Salát, Ph.D.) of Veterinary Research Institute.

Congratulations on receiving the doctoral degree!

 
 

 

Congratulating Announcement of Doctoral Degree Award (02. 11. 2017)

MVDr. Alena Navrátilová (nee Osvaldová) defended her doctoral thesis entitled „Immunology of Salmonella infections in pigs“ at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. The thesis were prepared at Department of Immunology of Veterinary Research ... více >

Congratulating Announcement of Doctoral Degree Award (02. 11. 2017)

MVDr. Alena Navrátilová (nee Osvaldová) defended her doctoral thesis entitled

Immunology of Salmonella infections in pigs“ at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno.

The thesis were prepared at Department of Immunology of Veterinary Research Institute under supervision of MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Congratulations on receiving the doctoral degree!

 
 

 

19. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (26. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na seminář  Aktuality ve zdraví končetin a paznehtů dojnic a následný workshop - Úprava paznehtů a ošetření nemocí prstu   Místo: Administrativní ... více >

19. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (26. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na seminář 

Aktuality ve zdraví končetin a paznehtů dojnic a následný workshop - Úprava paznehtů a ošetření nemocí prstu
 
Místo:
Administrativní budova Zemědělského družstva Nové Město na Moravě, družstvo,
Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě
Datum: čtvrtek 19. října 2017
Čas: 8:30 hodin
 
 
 

 

03. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (15. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na seminář  Tvorba specifické aktivní imunity prasat vůči infekcím a následný workshop Vakcinační strategie v chovech prasat.   Místo: velká zasedací ... více >

03. 10. 2017 - ČTPZ - Seminář (15. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na seminář 

Tvorba specifické aktivní imunity prasat vůči infekcím a následný workshop Vakcinační strategie v chovech prasat.
 
Místo: velká zasedací místnost VÚVeL Brno
Datum: úterý 3. října 2017
Čas: 10:00 hodin
 
 
 

 

16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology (10. 07. 2017)

Zrinka Orešković from Immunology Department participated on the “16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology” held in Paris from June 19th till June 21st in Paris, France.   Conference itself was attended by numerous renowned researchers in the field of vaccinology ... více >

16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology (10. 07. 2017)

Zrinka Orešković from Immunology Department participated on the “16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines and Vaccinology” held in Paris from June 19th till June 21st in Paris, France.
 
Conference itself was attended by numerous renowned researchers in the field of vaccinology and covered the field in whole – from basic immunology to biochemical pathways behind antigen presentation and covered both human and veterinary achievements in the field.
 
Zrinka was one of three Ph.D. students who received the recognition for their work.
 

 

Scientists from the VRI in collaboration with Bioveta, a. s. won the 2nd place in the competition “Outstanding Collaborators of 2017” (09. 06. 2017)

On May 30, 2017, presentation of awards of the 6th year of  “Outstanding Collaborators of the year” competition took place in Prague.   Special competition judges evaluated projects in the following areas as most successful: Nanotechnologies Veterinary medicine Agricultural production ... více >

Scientists from the VRI in collaboration with Bioveta, a. s. won the 2nd place in the competition “Outstanding Collaborators of 2017” (09. 06. 2017)

On May 30, 2017, presentation of awards of the 6th year of  “Outstanding Collaborators of the year” competition took place in Prague.
 
Special competition judges evaluated projects in the following areas as most successful:
 • Nanotechnologies
 • Veterinary medicine
 • Agricultural production
The award for the 2nd place was presented to Jan Matiašovic, scientist from the VRI and Jiří Nepeřený, representing  Bioveta, a. s. for collaboration in a project implemented under the National Agency for Agricultural Research programme:
 
The main result of the project is a vaccine reducing the susceptibility of suckling piglets to infections caused by Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby and Salmonella Infantis.
 
This vaccine is unique in the world and no similar vaccine has yet been registered in any country. The three aforementioned Salmonella types are most common in pig herds in Central and West Europe and pose a risk to consumers of pork.
The competition “Outstanding Collaborators of the year” is organized by:
The co-organizer is the Technology Agency of the Czech Republic.
 
The 6th year of the competition took place under the patronage of:
The project partners are:
The event was also supported by:

Congratulations to the award winners!

 
For more information on the prizes presentation and results of the competition please see the enclosed Press Release overview.
 
 

 

Award of Honourable Mention for a Contribution to the Development of Science and Research in the Agrarian Sector (31. 05. 2017)

On 16th May 2017, a meeting of the Council of the Czech Academy of Agricultural Sciences (ČAZV) took place in the Large Hall of the House of Agricultural Education, Prague 2, Slezská 7. In addition to the Council members, the following personalities participated in the ČAZV Council meeting: ... více >

Award of Honourable Mention for a Contribution to the Development of Science and Research in the Agrarian Sector (31. 05. 2017)

On 16th May 2017, a meeting of the Council of the Czech Academy of Agricultural Sciences (ČAZV) took place in the Large Hall of the House of Agricultural Education, Prague 2, Slezská 7.
In addition to the Council members, the following personalities participated in the ČAZV Council meeting:
 • Ing. Marian Jurečka, Minister of Agriculture ;
 • Ing. Jan Záhorka, Adviser to President of the Agrarian Chamber of the Czech Republic
 • Ing. Pavlína Adam, Ph.D., Director of the Department of Science, Research and Education of the Ministry of Agriculture
Ing. Jurečka in his speech expressed support for the activities of the scientific community in the field of agriculture, with an emphasis on strengthening the relationship between research centres and the agricultural industry. He pointed out that this relationship inclined to be inadequate and often neglected due to weak communication. He went on to say that it is also necessary to be active in formulating new agrarian policy within the EU in order to meet the needs of the Czech Republic.
At the conclusion of the meeting, selected Academicians were presented with the ČAZV plaque and with an honourable mention for their contribution to science and research development in their given field and for their long-standing service to the Czech Academy of Agricultural Sciences.
This prestigious award was presented to MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. from our Institute for contributing to the development of science and research and for his results which are applicable in the agrarian sector.