Laboratories

National reference laboratory for the E.Coli

OIE Reference Laboratory for Paratuberculosis

OIE Reference Laboratory for Avian Tuberculosis

Laboratoř buněčné imunologie a průtokové cytometrie

Laboratoř sérologie

Laboratoř molekulární biologie

Laboratoř histologie

Laboratoř pro práci s radionuklidy

Laboratoř pro přípravu monoklonálních protilátek

Laboratoř mikrobiologie

Laboratoř proteomiky